mandag den 16. september 2013


Lige lidt praktisk info

Inden jeres barn starter i St. Restrup Naturdagpleje vil I blive inviteret til en opstartssamtale omkring jeres barn, samt udfylde en pasningsaftale.

I vil få udleveret en årsbog, som i bedes udfylde gerne med billeder af barnets familiestamtræ, samt medbringe ved opstart, jeg vil så en gang om måneden indsætte info samt billeder, og når barnet stopper i St. Restrup Naturdagpleje vil I få bogen med jer;0)

Efter 3 mnd vil jeg afholde en opstartssamtale, derefter vil der blive afholdt forældremøder/ samtaler efter behov.
Når tiden for opstart i børnehave nærmer sig afholder jeg den sidste samtale i forhold til dette.

Håber med tiden at kunne slå dørene op for St. Restrup Naturvuggestue med 10 børn og en normering på 3,3 pædagog pr. barn, derfor har jeg også valgt at have en intern venteliste.

Det er en kæmpe tillidserklæring at få lov til at passe andres børn og begreber som samarbejde og kommunikation er nøgleord for mig, når vi taler forældresamarbejde, da jeg er af den overbevisning, at de danner grundlag for det enkelte barns trivsel.

Derfor har jeg også en forventning om, at I kommer til mig hvis der er sket ændringer i barnets liv, som kan påvirke dets generelle trivsel.
Børns generelle trivsel har afgørende betydning for dets personlige og sociale udvikling. Specielt når vilkår i barnets hjemmeliv ændres er informationer fra forældrene om barnets trivsel i hjemmet uundværlige.

Kærlig Hilsen

Line

Ingen kommentarer:

Send en kommentar